Profesjonalne przeprowadzanie audytów zewnętrznych
Rzetelne wykonanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby wykonuje marka Audmax. Główną specjalnością z takiego obszaru tematycznego jest przeprowadzanie audytów unijnych. Specjaliści, którzy trafiają do określonej firmy sprawdzają, czy dana osoba uzyskane środki wydaje zgodnie z ustaleniami przedłożonymi w początkowym harmonogramie. Ten audyt zewnętrzny firmy jest solidny i ma za zadanie sprawdzenie, czy konkretne sposoby postępowania są zapewnione. Specjaliści w następnej kolejności informują beneficjentów o tym, czy sposób, w jaki rozliczają koszty w obrębie projektu jest odpowiedni. W rezultacie osoby które się tym interesują, nie powinny się martwić, iż coś pominęły oraz że w związku z tym narażą się na kary pieniężne lub na stratę dobrego imienia. Audyt przeprowadzany przez ekspertów z Audmax poszerzony jest o poradnictwo nad projektem, czyli poza zyskaniem analiz, klient może spodziewać się dalszych, cennych rad co do tego, w jaki sposób ma zrealizować zadanie w kolejnych krokach.

+Reklama+

Comments are closed.